Dr. sc. Viktorija Car sa Sveučilišta u Splitu i dr. sc. Paško Bilić, viši znanstveni suradnik sa Odjela za kulturu i komunikacije (IRMO) autori su članka pod naslovom ‘Critical junctures in the Croatian media system: privatisation, liberalisation, and commercialisation between 1990 and 2020’ u posebnom broju časopisa Southeastern Europe pod naslovom ‘Media and Capitalism: Marker, Power, Culture’. Časopis je indeksiran u bazama Web of Science i Scopus, a članak je dostupan u otvorenom pristupu.

Cjelovit članak dostupan je na poveznici:  https://brill.com/view/journals/seeu/47/1/seeu.47.issue-1.xml

 

 

Share:
Skip to content