Prvi broj IRMO Briefa u ovoj godini obrađuje temu suverenističkog populizma u Europskoj uniji kao specifičnu reakciju na trend prenošenja kompetencija iz nacionalnih središta u sjedište EU. Analiziraju se uzroci recentnih izbornih uspjeha populističkih stranaka, kao i moguće posljedice takvih kretanja za budućnost Unije; razmatra se opasnost koju za liberalnu demokraciju predstavljaju kako populizam tako i njegova suprotnost – elitizam, s obzirom da prvi demokraciju sve više interpretira kao tiraniju većine, dok drugi volju naroda percipira kao smetnju u provođenju progresivnih politika.

POVEZNICE

Share:
Skip to content