Barbara Lovrinić, asistentica na Odjelu za kulturu i komunikacije, obranila je 2. travnja 2019. magistarsku radnju na temu vanjskih kulturnih odnosa EU-a i uloge nacionalnih instituta za kulturu (“EU’s external cultural relations and the role of national cultural institutes”) na poslijediplomskom interdisciplinarnom studiju Diplomacije i međunarodnih odnosa Sveučilišta u Zagrebu. Rad preispituje postojeći model vanjskih kulturnih odnosa Unije s posebnim naglaskom na jedan od ključnih instrumenata europskih kulturnih odnosa – nacionalnih instituta za kulturu.

Share:
Skip to content