Izdanje IRMO Briefa autora Roberta Barića za kolovoz 2018. bavi se nedavnom ponudom Varšave za financiranjem stalne vojne prisutnosti SAD na poljskom teritoriju koja predstavlja dio šire poljske geopolitičke strategije, usmjerene na očuvanje njezine sigurnosti i nezavisnosti.  U poljskoj perspektivi ti ciljevi su ostvarivi samo ako Poljska stekne status regionalne sile na području istočne Europe, sposobne za projekciju utjecaja na njezino susjedstvo. Takva strategija traži i veći poljski utjecaj na  procese donošenja odluka u EU i NATO-u.  To je visokorizična strategija koja može ugroziti ne samo koheziju NATO-a, već i produbiti podjele između istočnih i zapadnih članica EU.

IRMO Brief 08/2018

Share:
Skip to content