Kulturna baština složen je pojam koji obuhvaća značajna iskustva raznih oblika ljudskog postojanja, stoga se ona doživljava kao zajedničko dobro, zajednička odgovornost, te kao kamen temeljac održivog razvoja i način poboljšanja ljudskih života i životnih okolina.

Premda je važnost kulturne baštine, materijalne i nematerijalne, za dobrobit pojedinaca i zajednica općenito priznata, donositeljima politike, kulturnim menadžerima i profesionalcima još uvijek nedostaju pouzdani alati kojima bi se utvrdilo koriste li se resursi učinkovito i djelotvorno, te koji bi dali potpuni prikaz ostvarenja, rezultata i ishoda koji nadilaze uske granice formalne odgovornosti.

U posljednje dvije godine (2020.-2021.), u okviru programa Obzor 2020, sedam partnera konzorcija projekta „SoPHIA – društvena platforma za cjelovitu procjenu učinaka baštine“  surađivalo je s ciljem uvođenja značajnih inovacija i ostvarenja napretka u pogledu cjelovitog pristupa razvoju modela procjene učinka i kvalitete intervencija u europskom povijesnom okruženju i na lokalitetima kulturne baštine.

Osim brojnih vrijednih projektnih izvješća s detaljima o rezultatima istraživanja projekta i novo razvijenom modelu SoPHIA, kratkih pregleda politike, preporukama za donositelje politike i alatima koji objašnjavaju SoPHIA model praktičarima i djelatnicima u sektoru (https://sophiaplatform.eu/en/archive), objavljeno je posebno izdanje časopisa Economia della Cultura – Review of the Associazione per l’Economia della Cultura o glavnim rezultatima projekta „SoPHIA – društvena platforma za cjelovitu procjenu učinaka baštine“ naslova „An Innovative Holistic Approach to Impact Assessment of Cultural Interventions: The SoPHIA Model“, kojemu su pridonijeli svi projektni partneri. Dr. sc. Aleksandra Uzelac, znanstvena savjetnica, dr. sc. Sanja Tišma, znanstvena savjetnica, dr. sc. Ana Žuvela, postdoktorandica i Sunčana Franić, stručna suradnica, iz IRMO, među autorima su koji su dali priloge ovom posebnom broju časopisa.

POVEZNICA:

Share:
Skip to content