Sandro Knezović i Zrinka Vučinović objavili su znanstveni članak u knjizi ‘NEWCOMERS NO MORE? – Contemporary NATO and the Future of the Enlargement from the Perspective of “Post-Cold War” Members’ u izdanju Instituta za međunarodne odnose iz Varšave, Jagello 2000 – NATO Informacijskog centra u Pragu, Latvijskog Instituta za međunarodne odnose, u suradnji s Atlantskim vijećem iz Bruxellesa i uz podršku NATO Public Diplomacy Division. Glavni cilj knjige jest predstaviti različite percepcije NATO-a od strane članica koje su se u posljednjih petnaest godina priključile savezu i analizirati perspektivu njegovog daljnjeg proširenja u tome kontekstu.
Članak Sandra Knezovića i Zrinke Vučinović ‘The Future of NATO in the New Security Environment. A Former Newcomer’s View’ analizira ulogu NATO saveza u suvremenom sigurnosnom okruženju, u kontekstu njegovih prioriteta definiranih novim Strateškim konceptom iz 2010, sa posebnim naglaskom na potencijalnu ulogu novih i eventualnih budućih članica.

Share:
Skip to content