Dr. sc. Sandro Knezović, znanstveni savjetnik u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) sudjelovao je u Dubrovniku od 9. do 12. listopada 2023. godine kao govornik na seminaru o europskim integracijama s prezentacijom na temu ‘Rekonceptualizacija Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU u kompleksnom geostrateškom okruženju’. Radi se o 25. izdanju seminara u organizaciji Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Zaklade Hanns Seidel. 

Ovogodišnjim se nazivom seminara ,,Europska diplomacija suočena sa sigurnosnim izazovima’’ ukazalo na ozbiljne i nepredvidive šokove te prijetnje s kojima je Europska unija suočena. Velik naglasak seminara stavljen je na poticanje dijaloga između stručnjaka međunarodnih odnosa, geopolitike i sigurnosti, kao i budućih mladih diplomata te stručnjaka za pitanje proširenja Europske unije. Rasprava je za cilj imala objasniti izazovno geostrateško okruženje u kojemu se EU nalazi i perspektive potencijalnog proširenja na EU-36. S obzirom na oživljavanje zaboravljenih sukoba diljem svijeta, koji su danas uvelike digitalizirani, Europska se unija suočava s novim vrstama izazova. Novonastali sigurnosni izazovi, poput drastičnih promjena svjetskog poretka, širenja dezinformacija i alata umjetne inteligencije, Europsku su uniju doveli na prag rekonceptualizacije zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Današnja diplomacija stoga iziskuje razvoj novih vještina koje će rezultirati unificiranim europskim odgovorom. 

Share:
Skip to content