IRMO Brief 03/2019 (ožujak 2019.) autorice Ane Muhar Blanquart bavi se odlukom Britanaca da napuste Europsku uniju, koji predstavlja jedan od trenutno bitnijih događaja kojemu trenutačno svjedočimo. Očekuje se da će Brexit promijeniti geopolitički narativ ne samo Ujedinjene Kraljevine nego, dijelom, čitavog svijeta. No, kako se približava službeni datum odvajanja, malo je toga jasno, uključujući hoće li uopće doći do Brexita. Ova analiza pojašnjava kako je došlo do referenduma i koje bi mogle biti njegove posljedice na Veliku Britaniju i njezinu ulogu u svijetu.

 

Share:
Skip to content