Karolina Horvatinčić i Mira Mileusnić Škrtić sudjeluju na projektu „Promocija cjeloživotnog učenja“ u trajanju od 15. ožujka 2018. do 25. svibnja 2018. kroz pet tematskih osnovnih modula u trajanju od 145 sati:

  1. modul: Pristup obrazovanju odraslih,
  2. modul: Planiranje, organizacija i evaluacija u obrazovanju odraslih,
  3. modul: Učenje i poučavanje odraslih,
  4. modul: Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih i
  5. modul: Metode obrazovanja odraslih.

Cilj ovog trogodišnjeg projekta je osvijestiti važnost cjeloživotnog učenja i povećati sudjelovanje/uključivanje odraslih u procese cjeloživotnog učenja, kako bi se jačala konkurentnost odraslih na nacionalnoj i lokalnoj razini.

U okviru ovog projekta se, uzimajući u obzir cjeloživotno učenje odraslih kao jedan od strateških ciljeva Republike Hrvatske, pokušava odgovoriti na uočene probleme u sustavu obrazovanja odraslih, poput nedostatne i neodgovarajuće ponude obrazovnih programa te manjka financijskih poticaja svih dionika, ali i situacijskih zapreka poput dobi, obrazovne razine i ostaloga.

Projekt se financira u okviru Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.“, a provodi ga Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Share:
Skip to content