Anamarija Pisarović se u tekstu osvrće na primjenu epidemioloških mjera na hrvatskim prostorima kroz povijest. Aktualizira epidemiološku situaciju uslijed pandemije COVID-19 u kojoj Hrvatska, kao i ostatak svijeta „pleše“. Autorica smatra da ritam određuje virus SARS-CoV-2 a uspješna izvedba ovisi o primjeni epidemioloških mjera. Pritom, podsjeća na slavnu Pasteur-ovu izjavu iz davne 1864. g.: „Mikrobi su svugdje, mikrobi su svemoćni, mikrobi će imati posljednju riječ” kao i na važnost vakcinacije kao civilizacijskog postignuća.

Poveznica:

IRMO aktualno

Share:
Skip to content