Trajanje projekta: 16.02.2022. – 15.08.2023.

Naručitelj: Europska komisija, Europski Socijalni Fond – ESF

Voditeljica projekta: dr. sc. Senada Šelo Šabić

U okviru projekta provest će se istraživanje o stanju i potrebama organizacija civilnog društva u Hrvatskoj u području liderstva. Istraživanje uključuje analizu relevantnih dokumenata, izvještaja i komparativni pregled literature o liderstvu u organizacijama civilnog društva u drugim zemljama. Nadalje, provest će se kvalitativno i kvantitativno istraživanje o stanju i potrebama u području liderstva u organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj.
U nastavku projekta izradit će se i provesti program edukacije o liderstvu za organizacije civilnog društva, mentorstvo i coaching.
IRMO će provesti istraživački dio projekta.
Nositelj projekta je Profesionalna mreža žena i muškaraca Hrvatske, a partneri su Visoko učilište Algebra, IRMO, Centar za građanske inicijative Poreč, udruge Totalno dobro, Prostor imaginacije i Dobar dan iz Zagreba, udruga Žena iz Drniša i OŠ Pavleka Miškine iz Zagreba.
Cilj Akademije liderstva je pružiti organizacijama civilnog društva individualnu, prilagođenu podršku u razvoju njihovih liderskih kapaciteta.

Share:
Skip to content