Trajanje projekta: 10/2012. – 12/2012.

Naručitelj i izvor sredstava: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Voditelj projekta: dr. sc. Krešimir Jurlin

Provedena je analiza mogućnosti nove definicije neadministrativnih regija Hrvatske Nuts 2 razine temeljem pravila Europske unije. Prikazane su povijesne, zemljopisne i ekonomske osnove definicije regija Hrvatske. Analizirane su sličnosti i razlike postojećih županija u pogledu pokazatelja konkurentnosti. Testirano je više mogućnosti grupiranja županija u neadministrativne (statističke) regije, u pogledu utjecaja na sposobnosti apsorpcije sredstava Kohezijske politike Europske unije, pravila nacionalnog sufinanciranja, odabira tematskih prioriteta, kao i s aspekta mogućnosti eventualnih budućih promjena definicije regija.

Share:
Skip to content