logo

Trajanje projekta: 1.1.2024. – 31.12.2025.

Naručitelj:  Europska unija

Koordinator projekta: STREDOEUROPSKY INSTITUT PRE VYSKUM PRACE – CENTRAL EUROPEAN LABOR STUDIES INSTITUTE (CELSI)

Projektni partneri:

   • STICHTING LOONWIJZER/WAGEINDICATORFOUNDATION – WIF
   • UNI-EUROPA ASSOCIATION – UNI EUROPA
   • DOKUZ EYLUL UNIVERSITY OF IZMIR – DOKUZ EYLUL UNIVERSITY OF IZMIR
   • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI – ASE Bucuresti
   • INSTITUT ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE ODNOSE – IRMO
   • FOUNDATION MACEDONIA 2025 (MK2025) Skopje
   • EKONOMSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

Voditelj IRMO tima: dr. sc. Hrvoje Butković

Kako bi podržao izgradnju kapaciteta za kolektivno pregovaranje u sektoru usluga, BARSERVICE projekt nastoji razumjeti prakse pregovaranja, te izazove i prilike za pametno pregovaranje u sektoru usluga u devet europskih zemljama (šest država članica EU-a i tri zemlje kandidatkinje). Usluge čine važan stup europskog gospodarstva, no malo se zna o kolektivnog pregovaranju u ovim djelatnostima. BARSERVICE dokumentira pregovaračke prakse, strukturu i odnose moći između poslodavaca i sindikata, pokrivenost kolektivnim ugovorima, sadržaj kolektivnih ugovora kao i strategije za otkrivanje i smanjivanje rada na crno u uslužnim djelatnostima. Nalazi projekta izravno će informirati inicijative za izgradnju kapaciteta socijalnih partnera i međusobnu razmjenu iskustava. BARSERVICE analizira stanje u četiri pod sektora: socijalna skrb, trgovina, financijsko bankarske usluge i izdavačka djelatnost. Projekt će identificirati glavne izazove s kojima se navedeni pod sektori suočavaju s obzirom na: i) strukturne transformacije europskih gospodarstava, ii) pogoršanje uvjeta rada u uslužnim djelatnostima zbog niskih plaća, nestabilnosti poslova i spolne segregacije; iii) nedostatak odgovarajućih uvjeta za razvoj kolektivnog pregovaranja. Komplementarni aspekt projekta odnosi se na neprijavljeni rad i strategije za njegovo smanjivanje kroz promoviranje odgovarajućih uvjeta rada i kolektivno pregovaranje.
Glavna uloga IRMO-a kao partnerske institucije na projektu je sudjelovanje u istraživačkim aktivnostima koje se odnose na Hrvatsku.

Share:
Skip to content