Trajanje projekta: 7./2007.- 3./2008.

Naručitelj: Središnji državni ured za upravu RH

Izvor financiranja: Švedska međunarodna agencija za razvoj (SIDA)

Glavna zadaća ovog projekta je pomoći Vladi Republike Hrvatske i SDUU u formuliranju politike standardizacije i poboljšavanja sustava plaća i kompenzacija u jedinicama lokalne i područne samouprave, u skladu sa sveukupnim nacionalnim sustavom javne uprave

Konkretne zadaće ovog projekta su slijedeće:

  1. Analiza sustava plaća u (jedinicama lokalne i područne samouprave) JLPS u zemljama članicama EU, posebice u odnosu na razine plaća u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi (analiza u onim zemljama članicama koje su relevantne za Hrvatsku); to uključuje: razine, iznos sredstava za plaće u odnosu na sveukupne prihode i rashode JLPS, plaće JLPS u odnosu na plaće u privatnom sektoru i na plaće u sektoru državne uprave;
  2. Analiza mogućnosti vezanih uz to koliko je Republika Hrvatska, kao potpisnica Europske povelje o lokalnoj samoupravi, ograničena u odnosu na uređivanje pitanja plaća zaposlenih u JLS (analiza u onim zemljama članicama koje su relevantne za Hrvatsku),
  3. Komparativna analiza plaća u Hrvatskoj u JLPS i razine plaća u državnoj upravi; također sredstava namijenjenih za plaće u odnosu na sveukupne prihode i rashode,
  4. Analiza drugih troškova vezanih uz nagrađivanje (kompenzacije, bonusi, povlastice, socijalne povlastice) i njihov odnos prema individualnoj plaći i sveukupnim sredstvima namijenjenim za plaće; Usporedba drugih bonusa (posebnih dodataka na plaću) koje daju JLPS i privatni sektor kao i tijela državne uprave,
  5. Prijedlog za sustavni pristup politici određivanja plaća i sustavu kompenzacija na razini JLPS (temeljen na sustavu vrednovanja učinka) koji je kompatibilan sa sustavom plaća u drugim zemljama, članicama EU kao i nacrtom prijedloga službeničkog platnog sustava u Hrvatskoj.
  6. Prijedlog za jedinstveni sustav klasifikacije radnih mjesta u JLPS.

Vrsta usluga

  • analiza odabranih zemalja članica EU-a i identifikacija rješenja i primjenjivih modela za Republiku Hrvatsku, osobito u odnosu na plaće u središnjim razinama vlasti i u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u odnosu na specifične okolnosti Republike Hrvatske i Europskih načela samouprave (benchmarking);
  • analiza i pregled svih postojećih projekata o plaćama i naknadama;
  • analiza relevantnih dostupnih baza podataka o sustavu plaća i naknada;
  • sporazum o bazi podataka o sustavu plaća i naknada u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Republici Hrvatskoj i verifikacija sporazuma kao osnova za analizu (projektiranje, testiranje);
  • priprema prijedloga za prikupljanje potrebnih podataka vezanih za sustav plaća i naknada u jedinicama lokalne i regionalne samouprave (izrada upitnika i testiranje);
  • uspostavljanje procesa vezanih za prikupljanje potrebnih podataka (podrška SDUU, jedinica lokalne i regionalne samouprave);
  • izrada izvješća.
Share:
Skip to content