Trajanje projekta: 8/2017. – 12/2017.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za standard, strategije i posebne programe

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Projektom se pripremaju  analitičke podloge za Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje će poslužiti za donošenje odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za 5 ključnih gospodarskih sektora (poljoprivreda, turizam, elektrotehnika, strojarstvo i zdravstvo). Tijekom 2017. godine predložena je metodologija za vrednovanje strukovnih škola i ocjenu spremnosti osnivača da škole postanu regionalni centri kompetentnosti. Metodom ankete provedbeno je ispitivanje kapaciteta svih srednjih strukovnih škola u Republici Hrvatskoj, te je pripremljen upitnik za ispitivanje spremnosti i potencijala osnivača srednjih strukovnih škola za podršku osnivanju i održivom upravljanju regionalnih centrima kompetentnosti. Tijekom 2018. godine, provesti će se analiza razvojnih planova osnivača te će se temeljem dobivenih rezultata izraditi podloga za provedbu pred-selekcijskog postupka u procesu osnivanja regionalnih centara kompetentnosti. Također, izraditi će se preporuke za daljnji razvoj javnih politika u području strukovnog obrazovanja poput proširenja regionalnih centara kompetentnosti na druga sektorska područja i sl.

Share:
Skip to content