Trajanje projekta: 2.1.2023. – 31.12.2023.

Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Pružanja savjetodavne podrške u provedbi projekata sufinanciranih u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju Centara kompetencija“. IRMO stručnjaci (Boromisa, Margeta, Glasnović) će pružati MGOR-u podršku u rješavanju specifičnih pitanja u provedbi projekata sufinanciranih u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju Centara kompetencija“.
Stručnjaci će pružati podršku PT1 prilikom terenske i/ili administrativne provjere jesu li ostvareni neposredni rezultati i ostali zadani pokazatelji predviđene faze aktivnosti istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj) u sklopu aktivnosti navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.
Okvirni broj aktivnosti istraživanja i razvoja (IRI aktivnosti) za koje se vrši provjera je 72, a s obzirom da se pojedine aktivnosti provode u više faza (industrijsko istraživanje i/ili eksperimentalni razvoj), procjenjuje se okvirni broj od 137 provjera.

Share:
Skip to content