Trajanje projekta: 02./2011. – 02./2013.

Naručitelj: IPA 2008 – component I, “National Programme for Croatia under the IPA Transition Assistance and Institution Building Component for 2008”

Voditeljica: dr.sc. Sanja Tišma (do 30.7.2011.), dr. sc. Ana-Maria Boromisa (od 1.8.2011.)

Partneri: DOOR/SSSH/FER/IMO

Cilj projekta je poduprijeti razvoj strukturiranog dijaloga i formalnog savjetovanja između hrvatskih organizacija civilnog društva i tijela državne uprave o razvoju, praćenju i ocjenjivanju nacionalnih politika na polju energetske učinkovitosti. Specifični cilj je razviti socijalno osjetljivu nacionalnu politiku na polju energetske učinkovitosti kroz javna savjetovanja i rasprave. Tijekom 2011. provedena je analiza najboljih europskih iskustava u poticanju energetske učinkovitosti u kućanstvima i ocjenjena njihova primjenjivost u Hrvatskoj, analiziran je zakonodavan okvir u Hrvatskoj na području energetske i socijalne skrbi. Održana je dvodnevna međunarodna konferencija o postizanju socijalne, okolišne i ekonomske održivosti kroz energetsku učinkovitost, čime je potaknut javni dijalog o energetskoj učinkovitosti i široj primjeni mjera energetske učinkovitosti . Radi stjecanja uvida u razinu energetske učinkovitosti u hrvatskim kućanstvima, u stavove javnosti o investiranju u mjere energetske učinkovitosti te pripreme rada regionalnih fokus grupa pripremljena je i provedena anketa o energetskoj učinkovitosti u kućanstvima.

Share:
Skip to content