Trajanje projekta: 3/2009. – 12/ 2011.

Naručitelj: Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces

Voditelj projekta: dr. sc. Sandro Knezović

Glavni cilj projekta je povećanje kapaciteta civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana kako bi se na efektivan način vršio demokratski nadzor reforme sigurnosnog sektora na nacionalnoj razini te kroz mrežu suradnje i na regionalnoj razini. IMO je jedan od šest regionalnih partnera. U okviru projekta tijekom 2010. godine organizirane su tri radionice na temu Security Sector Reform (Zagreb, organizator IMO, travanj 2010.; Priština, organizator KCSS, listopad 2010.; Kolašin, organizator CEDEM, prosinac 2010.). Osim toga, suradnici su pripremili i sljedeće tekstove: Context Analysis Paper, General Transparency, Financial Transparency, Oversight of the Independent Bodies, Executive Control, Judicial Control.

Share:
Skip to content