Trajanje: 6/2014. – 7/2016.

Naručitelj: RERA, Split, IPA Adriatic CB programme

Voditeljica: dr. sc. Sanja Tišma

Projektom DeFishGear provodi se dubinska analiza stanja vezano uz morski otpad u području Mediterana (poglavito Jadranskog mora), identificiraju se izvori i količina otpada, ključni dionici, postojeće javne politike, strateški dokumenti u regiji, analiza sektora na koje taj otpad ima utjecaja te intenzitet tog utjecaja na okruženje. Tijekom 2015. godine izrađena je dubinska analiza na temelju informacija i stavova vezano za morski otpad. Temeljem ove analize pripremit će se integrirani plan održivog djelovanja za 6 zemalja koje su uključene u projekt (Slovenija, Grčka, Italija, Albanija, Crna gora i Hrvatska). Cilj projekta je povezati ključne dionike u nastojanjima oko smanjenja količine morskog otpada i oko sprečavanja nastanka ovog otpada, te pripremiti podloge za buduću suradnju zemalja uključenih u projekt na rješavanju ovog pitanja (Slovenija, Grčka, Italija, Albanija, Crna Gora i Hrvatska). U konačnici očekivani učinak projekta je smanjenje otpada u moru.

Share:
Skip to content