logo

Naručitelj: Europski socijalni fond

Program:

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Trajanje projekta: 31.10.2020. do 31.10.2023.

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Cilj projekta je jačati kapacitete organizacija civilnih društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Projekt će ojačati kapacitete OCD-a za partnerski odnos s ciljnim skupinama (OCD-i, socijalni partneri: poduzetnici i sindikati, HZZ-i, centri za socijalnu pomoć i znanstvene organizacije) kroz provedbu ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva, znanstvenih istraživanja, izrade smjernica i analiza društvenog utjecaja te strukturnog dijaloga svih dionika i donositelja odluka kako bi se doprinijelo razvoju društvenog poduzetništva te se uspostavila Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo kao alat stalnog dijaloga.

Provest će se ispitivanja i znanstvena istraživanja u području društvenog poduzetništva, izraditi smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, analizirati društveni utjecaj predloženih intervencija kako bi se, na temelju znanosti, ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

POVEZNICA:

Web stranica projekta: https://www.socialbiz.cerura.hr/

Share:
Skip to content