Trajanje projekta: 6/2013. – 4/2015.

Naručitelj: Ex ante, Mađarska i National Development Agency, Mađarska

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Projekt obuhvaća aktivnosti na provedbi ex-ante evaluacije i izradi Strateške procjene utjecaja na okoliš (SEA) Operativnog programa za prekograničnu suradnju (CBC) Mađarska-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. Nakon analize razvojnih dokumenata od značaja za pogranično područje, organizirane su radionice i provedeni intervjui s ključnim razvojnim akterima. Cilj ex-ante evaluacije je osigurati da operativni programi jasno definiraju prioritete koje treba provesti u području uz granicu s Mađarskom koji doprinose provedbi Strategije Europa 2020. Tijekom 2014, godine izrađena je Strateška procjena utjecaja na okoliš koja opisuje, identificira i ocjenjuje moguće učinke Operativnog programa za prekograničnu suradnju (CBC) Mađarska-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. na okoliš, te identificira moguće mjere za smanjenje eventualnih negativnih učinaka. Projekt je u završnoj fazi konzultacija sa zainteresiranom javnosti koje će se provesti tijekom ožujka 2015. godine.

Share:
Skip to content