Trajanje projekta: 10/2016. – 11/2016.

Naručitelj: Pronova savjetovanje (Europski socijalni fond, OP Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.).

Voditelj projekta: Karolina Horvatinčić

Tijekom 2016. godine IRMO je surađivao na projektu „EU pro – Lokalnim partnerstvom do stručnjaka za EU projekte” koje provodi Pučko otvoreno učilište Vinkovci u partnerstvu s Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. i Općinom Nijemci. Projekt je proveden u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“. Ciljevi projekta bili su: razvoj novih programa osposobljavanja i usavršavanja, temeljenih na ishodima učenja i razvoja standarda kvalifikacija i standarda zanimanja, razvoj platforme za umrežavanje s dionicima lokalnog tržišta rada i unaprjeđenje andragoških i digitalnih kompetencija nastavnika te razvoj inovativnih načina provođenja obrazovanja (učenje na daljinu), unaprjeđenje postojećih elemenata sustava kvalitete: definiranje selekcijskog postupka s ciljem povećanja broja polaznika koji uspješno završavaju programe obrazovanja odraslih, te sustav praćenja, ocjenjivanja i evaluacije cjelokupnog rada ustanove za obrazovanje odraslih. Kako bi se odgovorilo na potrebe lokalnog tržišta za educiranim voditeljima projekata EU-a, ovim projektom razvila su se dva nova programa: program osposobljavanja “Suradnik u pripremi EU projekata” i program usavršavanja “Specijalist za EU fondove”. Program usavršavanja u trajanju od 120 sati, uspješno je pohađalo i završilo 20 mladih visokoobrazovanih nezaposlenih osoba. 11 polaznika prošlo je program osposobljavanja “Suradnik u pripremi EU projekata” putem online nastave. IRMO je proveo edukaciju za 20 polaznika. Na projektu je u Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST održana i info radionica pod nazivom Stručnim znanjem do EU fondova, prvenstveno namijenjena lokalnim poduzetnicima koji planiraju koristiti sredstva fondova EU-a, a koji zbog nedostatka znanja i vremena ne mogu pripremati projekte te im je neophodna pomoć.

Share:
Skip to content