Trajanje projekta: 07./ 2002. – 07./2005.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Izvor financiranja: Vlada RH

Opći cilj: održivi razvoj, planiranje i provedba pomoću hrvatskih prirodnih resursa, ljudskih resursa i znanja.

Glavni cilj projekta je korištenje znanstvenih istraživanja u pripremi tehničke pomoći za zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete procesa, kao i realizaciju pretpostavke za održivi razvoj prema osmišljavanju novih tehnoloških postupaka i mogućnosti za učinkovito iskorištavanje prirodnih resursa. Zasnovano na međunarodnim iskustvom (Istraživanje učinkovitosti posebnih prirodnih podloga za poboljšanje tla degradiranih šuma u Tirolu, Projekt očuvanja krškog ekosustava), novim ekološkim prihvatljivim mogućnostima za primjenu prirodnih minerala u saniranju odlaganja otpada, u poljoprivredi, šumarstvu, stočarstvu. Razvijene su ekološko-ekonomske analitičke metode (cost-benefit analiza) za procjenu utjecaja novih tehnologija na okoliš.

Vrsta usluga

    • Znanstvena istraživanja
    • Izrada dokumenata u području ekološke strategije, metodologija za funkcionalni pregled sektora okoliša, inovacije i upravljanja znanjem
    • Ukupno osmišljavanje i upravljanje projektom
    • Pružanje visoko stručne tehničke pomoći donosiocima odluka
    • Širenje projektnih iskustava na nekoliko okruglih stolova tijekom trajanja projekta
Share:
Skip to content