Trajanje projekta: 6/2014.-5/2018. (Boromisa uključena u projekt od 6/2015.)

Naručitelj: Hrvatske zaklade za znanost, br. Projekta 2013-11-2203

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz (Ekonomski fakultet Rijeka), dr.sc. AnaMaria Boromisa (IRMO suradnica na projektu)

Projektom se analizira učinak reforme energetskog sektora na potencijal ekonomskog i socijalnog rasta s ciljem povećanja razumijevanja procesa. U sklopu projekta analiziraju se i) unutarnji i vanjski faktori koji utječu na provedbu reformi, ii) regulatorna i institucionalna pitanja, iii) učinci reforme na ekonomsku učinkovitost, investicije, konkurentnost i rast, iv) modeli upravljanja rizikom v) socijalni učinci reformi te vi) učinci reformi energetskog sektora na održiv ekonomski rast. Nakon analize institucionalnih i regulatornih reformi i njihove povezanosti s društvenim (osobito načinom donošenja odluka) i ekonomskim razvojem (investicije) u 2017. nastavljene su aktivnosti na analizi nefinancijskih učinaka investicija, prvenstveno na okoliš i klimatske promjene. Razmatran je odnos energestke i drugih politika, osobito vanjske, te elementi klimatsko-energetske diplomacije, čiji su glavni nalazi objavljeni u knjizi Gospodarska diplomacija: između potreba gospodarstva i interesa država, Hrvatska, Slovenija i Crna Gora, a istraživanja su predstavljena na nekoliko međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija u zemlji i inozemstvu.

Share:
Skip to content