logo EUROIMPACT

Trajanje projekta: 01.01.2023. – 31.12.2027.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Voditelj projekta: dr.sc. Jakša Puljiz

Znanstveni projekt EUROIMPACT obuhvaća istraživanja usmjerena na procese putem kojih politike Europske unije utječu na gospodarski, politički i društveni razvoj Republike Hrvatske. Kohezijska politika najvažnija je investicijska politika Europske unije koja svojim djelovanjem uvelike utječe na obrasce socio-ekonomskog razvoja država članica, a posebice onih slabije razvijenih. Pored samog izravnog doprinosa jačanju investicijskog potencijala država članica, njen se utjecaj dodatno očituje u promjenama investicijskih politika u pogledu pristupa planiranju, provedbi i evaluaciji ulaganja te kroz promjene ulagačkog okruženja kao rezultata niza uvjetovanosti koje sama kohezijska politika donosi. U sklopu proketa istraživači će se ponajviše usmjeriti na dva područja: utjecaj kohezijske politike EU država članica te oblikovanje nacionalnih javnih politika sa naglaskom na Republiku Hrvatsku; te utjecaj članstva u Europskoj uniji i tehnoloških promjena na razvoj industrijskih odnosa u Hrvatskoj. Projekt također razmatra učinke transformacijskih procesa na institucionalnoj razini do kojih je došlo uslijed članstva u Europskoj uniji.

Web stranica: u izradi

Share:
Skip to content