Trajanje projekta: 12/2010. – 12/2015.

Naručitelj:  Europska komisija

Voditeljica projekta:  dr. sc. Aleksandra Uzelac

European Expert Network on Culture (EENC) projekt je koji će u ugovorenom periodu Europskoj komisiji pružati ekspertne usluge u području kulture  u obliku odgovora na ad-hoc pitanja Komisije te kroz izradu analitičkih studija i izvještaja o pojedinim pitanjima od važnosti za kulturu. Mrežu koordiniraju Interarts Foundation for International Cultural Cooperation iz Barcelone i Culture Action Europe iz Brisela. U tim od 18 eksperata koji pružaju ekspertnu podršku Europskoj komisiji uključena je dr. sc. Aleksandra Uzelac. U okviru aktivnosti EENC predviđeno je mapiranje relevantnih eksperata i organizacija u području kulture i izrada web stranice EENC-a. Odjel za kulturu i komunikacije zadužen je za koordinaciju dionice mapiranja eksperata i organizacija u području kulture.

Share:
Skip to content