Trajanje projekta: 7./2018. – 12./2018.

Naručitelj: Ramboll Management Consulting A/S

Voditeljica projekta: dr.sc. Sanja Tišma

Provedena je ex-post evaluacija projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s postrojenjem za pročišćavanje otpadnih voda u Slavonskom Brodu“ financiranog u okviru operativnog programa “zaštita okoliš“ 2007. – 2013.  Temeljem dobivenih informacija  provedena je dubinska analiza dostupne dokumentacije (projektna prijava, investicijska studija, tehnička dokumentacija, odobrenja za financiranje, promjene projektne prijave tijekom provedbe projekta). Nalazi su provjereni na terenu kroz 20 intervjua s ključnim dionicima. Također, izrađena je ex-post analiza troškova i koristi. Nalazi istraživanja potvrdili su pozitivne rezultate koje je projekt ostvario za lokalnu zajednicu te je ocijenjen kao predvodnik uspješnih projekata financiranih sredstvima EU-a.

Broj projekta: IRMO 2018 RN 50-34

Share:
Skip to content