logo

Trajanje projekta: 06.10.2023. – 30.06.2024.

Naručitelj: Svjetska banka

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Svjetska banka je 2022. godine počela pružati tehničku pomoć Vladi Republike Hrvatske u reformi sustava plaća u javnom sektoru s glavnim ciljem uspostave pravednijeg, transparentnijeg i interno dosljednijeg sustava, osiguravajući istovremeno fiskalnu održivost. Provedba aktivnosti u okviru faze II tehničke pomoći uključuje podršku sljedećim glavnim zadacima, s naglaskom na zadatke 2 i 3:
1. Dovršenje jedinstvene metodologije vrednovanja radnih mjesta u javnom sektoru.
2. Konsolidacija radnih mjesta koje uključuje smanjenje broja naziva radnih mjesta njihovim objedinjavanjem u manji broj naziva radnih mjesta.
3. Vrednovanje radnih mjesta. Metodologija vrednovanja radnih mjesta temeljit će se na analitičkoj procjeni radnih mjesta, posebno bodovnom-faktorskoj procjeni i/ili analitičkom uspoređivanju s referentnim radnim mjestima.

Provest će se sljedeće aktivnosti:
• Podržati razvoj prilagođene metodologije vrednovanja radnih mjesta, u bliskoj suradnji s predstavnicima ministarstava;
• Provesti vrednovanje radnih mjesta u suradnji s predstavnicima svih sektora; Stručnjaci tima Svjetske banke za analitičku procjenu radnih mjesta održat će radionice s članovima radnih skupina za vrednovanje radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama s ciljem uspostave dosljedne primjene kriterija ocjenjivanja i izgradnje internih institucionalnih kapaciteta za ocjenjivanje i vlasništvo nad rezultatima vrednovanja;
• Podržati razvoj metodologije za uspoređivanje radnih mjesta;
• Doprinijeti stvaranju kataloga radnih mjesta, uključujući popis naziva radnih mjesta i raspored u novoj strukturi plaća.

Share:
Skip to content