logo

Trajanje projekta: 14.12./2020. – 30.4./2022.

Naručitelj: Interreg Adrion

Voditeljica projekta: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Cilj projekta je sistematizirati znanja u području inovacija u turizmu kako bi se ista povezala s temom inovacija na ostalim tematskim područjima EUSAIR-a, a za inovativni razvoj cijelog područja.

Share:
Skip to content