logo

Trajanje projekta: 14.12.2020. – 30.4.2022.

Naručitelj: Interreg Adrion

Voditeljica projekta: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Projekt se bavi praćenjem procesa razvoja inovacija u održivom turizmu kroz provedbu projekata na području EUSAIR-a uz izradu preporuka za EUSAIR. Godišnja izvješća pratit će inovacije u uspostavljanju turističke politike na razini EUSAIR-a, odnosno inovacije koje podrazumijevaju upravljanje destinacijama, te koherentnost i sinergiju utjecaja inovacija na turističku industriju u problemskim područjima:
1. Inovacija i inovativnih procesa u tržišnom pozicioniranju i promociji održivog turizma EUSAIR destinacija: a) trendovi i korisnici – inovacije u istraživanju i pristupu korisnicima; b) nove tehnologije u funkciji vidljivosti i promocije;
2. Inovacija i inovativnih procesa u upravljanju EUSAIR destinacijama – u planiranju i stimulaciji: a) strukturnih sadržaja destinacija – održivom korištenju, evaluaciji , prezentaciji, i interpretaciji prirodnih i kulturnih atrakcija; b) u infrastrukturnim sadržajima destinacija (smještaju, ugostiteljstvu, prometu, informativnim sadržajima, novim tehnologijama u primjeni…), c) u potpornim sadržajima destinacija (aktivnostima u destinacijama); d) u odnosima s lokalnom zajednicom (participativni i interaktivni modeli suradnje…)
3. Planiranja i stimulacije inovativnih procesa razvoja poslovnih modela i proizvoda održivog turizma na području EUSAIR-a: a) inovacije u području poduzetničkih inicijativa i razvoja poduzeća; b) inovacije u području razvoja proizvoda; c) inovacije u tehnološkoj podršci poslovnim modelima; d) inovacije u obrazovanju za turizam.
Cilj projekta je sistematizirati znanja u području inovacija u turizmu kako bi se ista povezala s temom inovacija na ostalim tematskim područjima EUSAIR-a, a za inovativni razvoj cijelog područja.
Očekivani rezultati projekta uključuju razvoj smjernica s preporukama inovacija u uspostavljanju turističke politike.

Share:
Skip to content