Trajanje projekta: 2019. -2023.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Voditeljica  projekta: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

U skladu s ciljevima projekta IPIK, u 2023. godini, članice projektnog tima bavile su se istraživanjem tema koje promatraju razvojnu snagu kulture (psihološka dobrobit muzeja; kulturni turizam, održivi turizam i tzv. eudaimonic turizam; ekonomija doživljaja; kulturna i prirodna baština; mobilnost u kulturi odnosno turizmu; kulturna raznolikost) odnosno samo upravljanje u kulturi (governance i menadžment, sudioničko upravljanje, organizacija i upravljanje, vještine vodstva u muzejima. Ukupno su objavile 11 znanstvenih i stručnih priloga od čega valja spomenuti 4 znanstvena rada u visoko rangiranim časopisima, 1 autorsku knjigu, 2 poglavlja u knjizi, 3 stručna rada te 1 uredništvo časopisa. Pored toga, pripremljeno je još 5 znanstvenih radova, 5 poglavlja u knjizi i 1 autorski priručnik čije se objavljivanje planira u idućoj godini. Također, pripremljen je i visokoškolski udžbenik u su-urednštvu. Svi objavljeni znanstveni radovi indeksirani su u prestižnim bazama podataka (SCOPUS i WoS), pri čemu su 2 objavljena u časopisima Q1, 1 rad u časopisu Q3 i 1 rad u časopisu Q4. Tijekom 2023. godine, rezultati projekta predstavljeni su i na međunarodnim znanstvenim konferencijama, uglavnom u inozemstvu. Također, nastavilo se sa suradnjom u okviru postojećih projekata EU-a (KEEP ON, Nova javna kultura i prostori društvenosti) te je započet rad na novom projektu More Than a Village (MTAV), a radilo se i na domaćim projektima (Plan razvoja kulture grada Zagreba za razdoblje 2024. – 2030.). Prijavljeno je i 15 novih projekata (3 Obzor, 2 Kreativna Europa, 1 Interreg Središnja Europa, 1 Interreg SI-HR, 1 Interreg IT-HR, 1 Interreg Dunav, 1 USA Small Grants Program, 1 lokalni marketinški plan, 1 lokalni plan razvoja publike, 1 projekt regionalne kulturne politike i 1 projekt nacionalne kulturne politike), pri čemu je 1 projekt uspješno ocijenjen (Interreg Središnja Europa) te se potpis ugovora očekuje početkom 2024. godine, a za 1 projekt rezultati se još očekuju. Nastavljena je i suradnja u okviru europskih (Interpret Europe, Klaster puteva kulture, European Association of Social Psychology) odnosno hrvatskih udruženja i zaklada (ICOM Hrvatska, Interpretirajmo Hrvatsku, Hrvatsko etnološko društvo, Zaklada Kultura nova). Voditeljica projekta je i članica znanstvenog odbora europskog udruženja interpretatora baštine, Interpret Europe. Suradnica na projektu je imenovana u Upravni odbor europske mreže ENCATC (European Network on Cultural Management and Policy), također je članica savjetničkog odbora međunarodnog časopisa The European Journal of Cultural Management and Policy, članica znanstvenog savjeta na međunarodnom znanstvenom projektu EPICA – Empowering Participation in Culture and Architecture te Upravnog odbora Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom”. Sve obveze suradnice na projektu vezane uz doktorski studij uspješno su izvršene.

Share:
Skip to content