logo CULTMED

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Trajanje projekta: 1.1.2023. – 31.12.2027.

Mrežna stranica projekta: https://kultura.irmo.hr/cultmed

CroRIS stranica projekta: https://www.croris.hr/projekti/projekt/9314

Projekt CULTMED obuhvaća istraživanja vezana uz razvoj kulture i kulturne politike, medija i medijske politike u Hrvatskoj te definira lokalno, regionalno, nacionalno, europsko i globalno okružje hrvatske kulture i medija. To uključuje analizu: kulturnih i medijskih politika i strategija u Hrvatskoj i EU; kulturnih i kreativnih industrija; kulturne baštine kao razvojnog resursa; te ekonomiju kulture i procese donošenja odluka koji uvjetuju pravce kulturnog razvoja. Posebna će se pozornost staviti na ishodišta i uzroke promjena u kulturnoj i medijskoj politici, kao i na zaokrete u konceptima, orijentacijama i paradigmama kulturne i medijske politike koji su u međudjelovanju s drugim javnim politikama, te na njih imaju transverzalni utjecaj. Pozornost će biti stavljena i na demokratizaciju kulturne politike s fokusom na dostupnost, održivost i pluralizam u upravljanju kulturnim sektorom, javnim resursima u kulturi te stvaranje novih oblika upravljanja organizacijama i institucijama. Istraživat će se političke, ekonomske i društvene promjene medija osobito u područjima digitalnih infrastruktura, novih poslovnih modela i javnih usluga te digitalnih vještina građana. Primijenjenom analizom kulturne, medijske i komunikacijske okoline u međunarodnom, europskom i nacionalnom kontekstu te definiranjem društveno-tehnoloških temelja i institucionalnih okvira kulturne i medijske politike projekt pridonosi osnaživanju demokratskih principa odgovornosti, zastupljenosti i sudjelovanja u RH te osigurava znanstvena uporišta za informirano stvaranje kulturne i medijske politike. Kroz projekt će se uspostaviti dva centra za istraživanja putem kojih će se provoditi projektne aktivnosti: CULTURELINK i CEMEDIG.

Share:
Skip to content