Trajanje projekta: 1/2012. – 6/2013.

Naručitelj: Europska komisija

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Tijekom 2012. izrađene su tri interim evaluacije za zemlje: BiH, Srbiju i Crnu Goru u okviru evaluacije koja pokriva 7 zemalja jugoistočne Europe i Tursku. Primijenjen je novi pristup u evaluaciji, baziran na sektorskom pristupu s naglaskom na dugoročnim učincima u svakom od odabranih ključnih sektora predpristupne pomoći u zemljama jugoistočne Europe. Paralelno s analizom i mjerenjem napretka u ključnim sektorima (obrazovanje, tržište radne snage, zaštita okoliša, reforma javne uprave, financijsko upravljanje i kontrola, ruralni razvoj, statistika i dr.)  realizirana je i interim evaluacija programa IPA u svakoj zemlji u proteklih 8 godina temeljem realiziranih projekata, u skladu sa osnovnim kriterijima evaluacije. Konačna faza evaluacije predstavljat će meta evaluaciju svih zemalja korisnica IPA pomoći, te ocjenu tzv. multibeneficiary IPA pomoći, a što obuhvaća i Hrvatsku. Pored svoje vrlo naglašene stručne dimenzije, projekt ima i svoju istraživačku dimenziju s obzirom da se radi o trasiranju novih pristupa i evaluacije, a sve u svrhu unapređenja sustava razvojne pomoći novim zemljama korisnicima predpristupne pomoći EU – tj. projekt će pružiti osnovu za trasiranje IPA 2 pristupa. Također, s obzirom da se radi o sektorima koji su ujedno od ključnog interesa i za Hrvatsku, projekt je izvanredna osnova za niz znanstvenih radova u kojima se analiziraju i ocjenjuju, te uspoređuju, mjere i ocjenjuju učinci i napredak postignut u sektorima u zemljama Balkana i jugoistočne Europe, te u Hrvatskoj. Ovakva istraživanja poslužit će kao osnova za što bolje korištenje budućih strukturnih i kohezijskog fonda, kao i drugih EU fondova za potrebe vlastitog razvoja u Hrvatskoj.

Share:
Skip to content