Trajanje projekta: 02./2010. – 05./2011.

Naručitelj: Europska komisija (COWI Danska)

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Istraživanje obuhvaća pripremu i provedbu metodologije interim evaluacije koncepta EC za poticanje prekogranične suradnje zemalja WB kroz 3 ključne komponente: 1) gospodarski razvoj kroz prekograničnu suradnju, 2) suradnja na kulturnoj/općedruštvenoj dimenziji, 3) suradnja u zaštiti okoliša. Ključni cilj cijelog programa CBC bio je potpora integraciji u EU i socio-ekonomskom razvoju ovih područja. Analize su provedene s metodološkog, sadržajnog i financijskog aspekta cijelog programa sa svrhom poboljšanja učinkovitosti u narednom razdoblju. Znanstvenici IMO sudjelovali su u provedbi interim evaluacije u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Uz analize svih raspoloživih dokumenata obavljeno je dvadesetak razgovora s ključnim akterima u planiranju i provedbi programa te s potencijalnim aplikantima na sredstva IPA CBC programa. Iskustva i preporuke pripremljene su u formi izvještaja za Europsku komisiju na razini svih zemalja uključenih u WB CBC programu. Temeljni rezultati istraživanja i metodologija, stečeni i razvijeni kroz ovaj projekt biti će prezentirani na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

Share:
Skip to content