Trajanje projekta: 04./2011. – 02./2012.

Naručitelj: Europska komisija

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Osnovni cilj projekta je ocjena realizacije upsješnosti realizacije projekata (relevantnosti, efikasnosti, efektivnosti, učinaka i održivosti) EU pred pristupne pomoći u okviru IPA u 9 spomenutih zemalja. Evaluacija će pokriti i tzv multi beneficiary programe u okviru IPA. Svrha projekta: poboljšanje izvedebe EU pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći improving of the performance of EU assistance under the Instrument for Pre-Accession.

Ostali ciljevi projekta:

    1. Projekt će dati prosudbu o radu EU pretpristupne pomoći u okviru IPA (komponenta 1) u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu [1] kroz izradu evaluacija programa u tijeku za pet država (CPiE), kao i dodatnu evaluacija izvješće o IPA multi-beneficiary programa (MBP).
    2. Drugo, ove evaluacije, zajedno s onima koji su ugovorene od strane nacionalnih vlasti u Hrvatskoj, Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji i Turskoj, osigurat će input za drugi cilj- povezivanje nalaza, zaključaka i preporuka u meta-evaluacije IPA pomoći.
    3. Jačanje kapaciteta, pridonijet će održivosti utjecaja evaluacije

Rezultati projekta će poslužiti kao osnova za daljnje podizanje osposobljenosti za učinkovito i efikasno korištenje sredstava SCF u svim spomenutim zemljama.

Share:
Skip to content