ilustracija

Trajanje projekta: 10./2019. – 3./2020.

Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Voditelj projekta:  dr.sc. Sanja Tišma

Projekt izrade plana upravljanja morskim otpadom obuhvaća dubinsku analizu propisa vezanih uz morski otpad, prikupljanje i analizu dostupnih podataka o morskom otpadu (analizu porijekla, količine i vrste otpada, određivanje glavnih vektora unosa i prijenosa morskog otpada, analizu dostupnih i testiranih pristupa za sakupljanje morskog otpada i njegovo zbrinjavanje). Temeljem prikupljenih podataka, analize međunarodnih iskustava i rasprave s dionicima pripremit će se prijedlog mreže za prikupljanje i prihvat morskog otpada, odnosno lokacija za razvoj prihvatnih centara za morski otpad u ribarskim lukama i iskrcajnim mjestima na obali. Također, definirat će se prijedlog modela za smanjivanje i sprječavanje unosa morskog otpada u more te prijedlog za ponovnu uporabu i zbrinjavanje morskog otpada te predložiti mjere koje je potrebno poduzeti radi ostvarivanja ciljeva upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Cilj projekta je izraditi prijedlog nacionalnog plana upravljanja morskim otpadom. Svrha projekta je izvršenje obveza iz Okvirne direktive o morskoj strategiji, prema kojoj je Hrvatska dužna provoditi Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, a radi postizanje dobrog stanja okoliša te mjere koje je potrebno poduzeti radi ostvarivanja ciljeva upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem.

Share:
Skip to content