Trajanje projekta: 01./2007.- 02./2007.

Naručitelj: Nacionalni park Krka

Opći cilj projekta je planiranje održivog razvoja i očuvanje prirodnih resursa.

Cilj projekta je da se lokalni stanovnici, turisti i ostali posjetitelji Nacionalnog parka “Krka” uzdrže od prakse identificirane kao štetne za očuvanje biološke raznolikosti i da usvoje preporučeno ponašanje koje čuva i štiti jedinstvene značajke okoliša. U potporu toga cilja, projekt integrira očuvanje biološke raznolikosti u prostorno planiranje i sektorske strategije, jača upravljanje zaštićenih područja i potiče poduzetničke i turističke aktivnosti koje podržavaju održivo korištenje prirodnih resursa i očuvanje ovog područja.

Djelatnosti

  • Izgradnja kapaciteta i izgradnja institucija u zaštiti prirode
  • preporuke za socio-ekonomski razvoj, razvoj pilot projekata i plan provedbe
  • procjene potrebe za obukom, preporuke za provedbu programa obuke o zaštićenim područjima za djelatnike i donosioce odluka
  • razvoj plana upravljanja
  • strategija sudjelovanja javnosti

Vrsta usluga

  • Analiza pravnog okvira i drugih postojećih planova,
  • Analiza postojećeg znanstvenog istraživanja i prijedlog potrebnih dodatnih istraživanja u području Parka,
  • Analiza trenutnog stanja Nacionalnog parka «Krka» (SWOT analiza postojećih resursa),
  • Ekonomska analiza trenutnog poslovnog upravljanja Javne ustanove “Nacionalni park Krka»,
  • Određivanje vizije i misije Nacionalnog parka «Krka»,
  • Analiza dionika Nacionalnog parka «Krka» (ustanova, gospodarskih subjekata, nevladinih organizacija, lokalnog stanovništva, itd.),
  • Konzultacijski sastanci s dionicima i analiza postignutih rezultata,
  • Anketa percepcije Nacionalnog parka «Krka» od strane posjetitelja i stupanj njihovog zadovoljstva s ponudom, uz analizu podataka (upitnik obrađen u suradnji s osobljem Parka).
Share:
Skip to content