Trajanje projekta: 5/2016. – 11/2017.

Projektni samostalno provodi: Institut za razvoj i međunarodne odnose​

Sufinanciranje: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Voditelj projekta: dr. sc. Sanja Tišma​​​​​​​​​

Sažetak

U svibnju 2016. pokrenuta su dva nova projekta koja sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o klimatskim promjenama u zaštićenim područjima. Jedan se bavi klimatskim promjenama u nacionalnim parkovima (Parkadapt1), a drugi u parkovima prirode (Parkadapt2).
Projekt Klimatske promjene u nacionalnim parkovima Republike Hrvatske ima dva osnovna cilja. Prvo, identificirati u kojoj se mjeri opažaju i prate klimatske promjene u nacionalnim parkovima, provode li se mjere suzbijanja i prilagodbe na klimatske promjene te kako su mjere suzbijanja i prilagodbe na klimatske promjene integrirane u ponudu nacionalnih parkova , s fokusom na informativne, edukacijske i znanstvene aktivnosti koje se provode u nacionalnim parkovima. Drugo, na temelju postojećeg stanja i najbolje svjetske prakse u suradnji s Nacionalnim parkom Risnjak razvit će se i testirati metodologija izrade planova prilagodbe i upravljanja klimatskim promjenama za nacionalne parkove u Hrvatskoj, te mogućnosti financiranja potrebnih mjera, s osobitim naglaskom na financiranje iz europskih izvora. Razvijeni će se model predstaviti i ponuditi svim nacionalnim parkovima u Hrvatskoj, te razviti preliminarni pregled stanja i upravljačkih i razvojnih opcija za sve nacionalne parkove u Hrvatskoj. Zbog činjenica da klimatske promjene mogu značajno utjecati na ekosustave, procese i vrste, radi čije zaštite su parkovi prirode i uspostavljeni te da su posjetitelji nacionalnih parkova senzibilizirani na potrebu očuvanja prirode, projekt analizira mogućnost jačanja uloge nacionalnih parkova u osvješćivanju o rizicima klimatskih promjena i načinima njihova suzbijanja. Na temelju stanja i potreba, pripremit će se popis projektnih ideja, a barem jedna od njih će se razraditi do razine potrebne za identifikaciju potencijalnih partnera i pripremu prijave za financiranje iz EU izvora, prvenstveno EU Life ili Horizon 2020 programa.

Share:
Skip to content