Trajanje projekta: 5/2016. – 11/2017.

Projektni samostalno provodi: Institut za razvoj i međunarodne odnose​

Sufinanciranje: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Voditelj projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Sažetak

U svibnju 2016. pokrenuta su dva nova projekta koja sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o klimatskim promjenama u zaštićenim područjima. Jedan se bavi klimatskim promjenama u nacionalnim parkovima (Parkadapt1), a drugi u parkovima prirode (Parkadapt2).
Projekt ParkAdapt2 bavi se prijenosom znanja i najbolje EU i svjetske prakse u planiranju i praksi upravljanja zaštićenim područjima prilagođenim klimatskim promjenama u parkove prirode u Republici Hrvatskoj. To se čini na sustavan način: prvo se istražuju i utvrđuju smjernice i najbolja relevantna praksa u EU i svijetu; potom se ispituje i utvrđuje trenutno stanje integriranosti teme klimatskih promjena u planove i praksu upravljanja parkovima prirode u RH; potom se utvrđena EU i svjetska iskustva i smjernice testiraju u hrvatskom kontekstu na pilot projektu u okviru PP Medvednica; stečena znanja i iskustva pilot projekta prezentiraju se ostalim parkovima prirode u Hrvatskoj na tematskoj radionici; konačno, identificiraju se prioritetna područja djelovanja koja se mogu financirati iz EU izvora te se priprema prijedlog projekta čime se ujedno jača kapacitet parkova prirode za pripremu projektnih prijedloga za financiranje iz EU fondova s fokusom na temi prilagodbe upravljanja zaštićenih područjima na klimatske promjene.

Share:
Skip to content