logo županije

Trajanje projekta: 7/2011. – 12/2012.

Naručitelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Vukovar

Izvor sredstava: EU fondovi, darovnica iz programa IPA IV

Voditelji projekta: dr. sc. Krešimir Jurlin i Marijo Polić

Istraživanje je obavljeno u okviru projekta “NEW MAP-Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar”, IPA IV., Komponenta – Razvoj ljudskih potencijala – Lokalna partnerstva za zapošljavanje-faza 3 koju je vodio Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vukovar. Za dugoročno predviđanje kretanja na tržištu rada Vukovarsko- srijemske županije korišten je dinamički simulacijski model, temeljem matrica zaposlenosti s dvije dimenzije: razina obrazovanosti i djelatnost zaposlenja. Potom je procijenjena dinamika zaposlenosti po sektorima, temeljem podataka o sektorskoj dinamici zaposlenosti i produktivnosti u Europskoj uniji, Hrvatskoj i županiji. Model je proširen procjenom dinamike umirovljenja i ulaska na tržište mladih koji se obrazuju, restrukturiranja potražnje za radom s obzirom na razinu obrazovanja, te migracijskih procesa. Osnovni rezultat modela je procjena viška i manjka osoba pojedinih obrazovnih profila tijekom dugoročnog planskog razdoblja (10 godina). Lokalni partneri tržišta rada Vukovara putem radionica upoznati su s načinom i mogućnostima budućeg korištenja modela posebice nakon dostupnosti podataka iz Popisa stanovništva 2011. godine i drugih izvora.

Share:
Skip to content