solarni paneli

Trajanje: 15.5.2022. – 31.12.2022.

Naručitelj: EEG-ENERGY-GAS d.o.o.

Voditelj projekta: Krševan antun Dujmović

Sudjelovanje i priprema sastanaka u Križevačko-koprivničkoj županiji, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, sa domaćim i stranim partnerima koji su uključeni u razvoj projekata obnovljivih izvora energije.
Pružanje podrške u razvoju projekta na području obnovljivih izvora energije.

Share:
Skip to content