logo županije

Trajanje projekta: 03./2011. – 09./2011.

Naručitelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Krapin

Izvor sredstava: EU fondovi, darovnica iz programa IPA IV

Voditelji projekta: dr. sc. Krešimir Jurlin i Marijo Polić

Istraživanje je provedeno u okviru projekta IPA IV., Komponenta – Razvoj ljudskih potencijala – Lokalna partnerstva za zapošljavanje-faza 3 koji je vodio Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina. Izrađen je kvantitativni model za procjenu i praćenje potreba tržišta rada, posebno identificiranja deficitarnih zanimanja kako bi se nezaposlene osobe uputili na osposobljavanje za zanimanja koja im daju najveće prilike za zapošljavanje. Metodologija za praćenje i procjenu potreba, posebno deficitarnih zanimanja na tržištu rada, doprinosi povećanju zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba kroz osposobljavanje za deficitarna zanimanja te se uz pomoć nje osnažuje partnerstvo ključnih aktera u županiji. Metodologija sadrži razrađeni model partnerstva za procjenu i praćenje potreba tržišta rada, posebno deficitarnih zanimanja i to: razrađene kriterije za utvrđivanje potreba, smjernice za utvrđivanje potreba deficitarnih zanimanja (potrebe poslodavaca s obzirom na njihove razvojne planove; ulaganja javnog i privatnog sektora; ostvarivanje prioritetnih razvojnih projekta županije; oblike obrazovanja; fleksibilnost zapošljavanja; mogućnosti samozapošljavanja; deficitarna zanimanja i dr.), definiran način i organizaciju prikupljanja podataka (ankete, intervjui, baze podataka i dr.) te uloge i zadaće ključnih aktera na tržištu rada (poslodavci, obrazovne ustanove, HZZ-a, regionalna i lokalna samouprava, nezaposleni) u praćenju potreba. Svrha projekta bila je pridonijeti povećanju zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba kroz osposobljavanje za deficitarna zanimanja te osnažiti socio-ekonomsko partnerstvo ključnih aktera za unapređenje županijskog tržišta rada.

Share:
Skip to content