ilustracija

Trajanje projekta:  05.2022. – 06.2024.

Financiranje: EU

Voditelj projekta: FEDERAZIONE AUTONOMA DEI SINDACATI DEI TRASPORTI, Italije, a uz IRMO u provedbi projekta
sudjeluju partneri iz Španjolske, Grčke, Poljske, Norveške i Belgije

Program: Europski socijalni fond (ESF)

Voditeljica IRMO tima: dr. sc. Sanja Tišma

Projekt MIPACT financiran je u okviru Programa European Social Fund+ (ESF),Call: ESF-2021-POW (Posting of workers: enhancing administrative cooperationand access to information). 
Od veljače 2022. stupio je na snagu novi regulatorni okvir za zapošljavanje i rad u EU, no njegov utjecaj na transportni sektor nije poznat. Stoga, projektom će se istražiti razina znanja o mogućnostima provedbe novog zakonodavnog okvira te potaknuti međunarodna suradnja u sektoru prometa na način da se osiguraju poboljšanja u pristupu informacijama o minimalnoj plaći, radnom vremenu, godišnjem odmoru, prekarirnim poslovima, zdravstvenom i socijalnom osiguranju, jednakosti žena i muškaraca i sl. uvjetima zapošljavanja i administrativnim
zahtjevima za predvodnička poduzeća. Izraditi će se prijedlozi jedinstvenih, jasnih i razumljivih poslovnih procesa na području EU.
IRMO stručnjaci će zajedno sa drugim stručnjacima raditi na razvoju metodologije projekta. Osim toga izraditi će studiju slučaja na primjeru Hrvatske, organizirati radionicu za dionike te prezentirati nalaze istraživanja uz pomoć info grafika i posebnog vida.

Cilj projekta je analiza novog zakonodavnog okvira vezano uz zapošljavanje u EU i praksi vezano uz mobilnosti radnika te njihov utjecaj na radnike u sektoru prometa. Projektom će Fokus istraživanja su vozači kamiona u međunarodnom prometu.

Share:
Skip to content