Naručitelj projekta: European Defence Agency

Voditelj projekta: dr. sc. Senada Šelo Šabić

Suradnju na projektu “European Defense Monitoring. Framework contract for Permanent Monitoring and Analysis of military capabilities and defense sector trends (PMA)” u ime IRMO-a vodi Šelo Šabić. Radi se o višegodišnjem projektu praćenja i analize ulaganja u sektor obrane u zemljama članicama Europske unije. Koordinator cijelog projekta je Institut za vanjske poslove (IAI) iz Rima, a koordinator za jugoistočnu Europu je ELIAMEP iz Atene.

POVEZNICE

Više informacija o PMA projektu, koordinatoru i partnerima nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.iai.it/en/ricerche/framework-contract-permanent-monitoring-and-analysis-military-capabilities-and-defence

Share:
Skip to content