EUSDR

Trajanje projekta: 6/2022-9/2022

Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Projektom će se osigurati analitička podrška za pripremu projekta podrške za provedbu prioritetnih aktivnosti planiranih u okviru Prioritetne aktivnosti  8 Strategije Europske unije za dunavsku regiju  „Jačanje konkurentnosti poduzetništva Dunavske regije“. Planirane aktivnosti usmjerene su na  analizu strateških programa, planova, dokumenata i baza podataka relevantnih za jačanje poduzetništva u području Dunavske regije za razdoblje 2023-2027. godine i vrednovanje provedenih aktivnosti i ostvarenih rezultata  u dosadašnjem projektu podrške provedbi aktivnosti PA 8. Temeljem nalaza ovih analiza pripremiti će se podloga za nove intervencija PA 08 u području Dunavske regije za  sljedeće programskom razdoblje, te će se izraditi tematske  preporuke za koordinatore, članove Upravljačkog odbora  i voditelje  Radnih skupina. Također projektom je predviđena stručna podrška Ministarstvu u izradi projektnog prijedloga za podršku provedbi PA 08-03 uključujući radne  pakete  s  nacionalno  definiranim ciljevima, aktivnostima i isporukama u slijedećem trogodišnjem razdoblju.

Share:
Skip to content