logo
logo

Izvor financiranja: Europski socijalni fond – ESF

Nositelj projekta: Savez udruga Klubtura

Trajanje projekta: 29. listopada 2020. – 29. listopada 2023.

Voditeljica IRMO tima: dr. sc. Ana Žuvela

Projektni partneri: 

 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Institut za razvoj i međunarodne odnose
 • Savez udruga Kaoperativa
 • Platforma Doma mladih
 • Art radionica Lazareti
 • Savez udruga Molekula
 • Savez udruga Rojca
 • Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva
 • Savez udruga Operacija grad
 • Platforma za Društveni centar Čakovec
 • Drugo more

Sažetak:

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti bavi se unapređenjem lokalne infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti te promovira decentralizaciju, veću inkluzivnost, povećanje dostupnosti i razvoj sudioničkog upravljanja. Projekt povezuje organizacije civilnog društva uključene u procese osnivanja društveno-kulturnih centara, akademsku zajednicu i lokalne kulturne institucije kroz provedbu znanstvenih istraživanja i izradu smjernica za unapređenje kulturnih politika. Kroz projekt se zagovaraju promjene u kulturnoj politici temeljene na inovaciji u upravljanju kulturnom infrastrukturom u kojem ravnopravno sudjeluju organizacije civilnog društva, javna uprava i lokalna samouprava te građani.

Ciljevi:

 1. Povezati u tematsku mrežu organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i druge dionike koji se bave praksom i promišljanjem razvoja infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti te ojačati njihove kapacitete i znanje za umrežavanje;
 2. Proizvesti i javnosti predstaviti relevantna i znanstveno utemeljena znanja o značaju lokalne infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti (javni kulturni centri i društveno-kulturni centri), novim modelima upravljanja u kulturi te praksama i umrežavanju u OCD-a u kulturi, koja će služiti kao temelj za izradu smjernica za unapređenje kulturne politike;
 3. Razviti i staviti na dnevni red donositelja odluka argumentirane i znanstveno utemeljene prijedloge za unapređenje kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti.

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupan iznos projekta je 3,598,938.43 HRK, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura. Za dodatne informacije kontaktirajte voditeljicu projekta Anu Abramović na clubture@gmail.com.

Više na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Share:
Skip to content