Trajanje projekta: 6/2012. – 12/2013.

Naručitelj: Znanstvena vijeća Francuske, Velike Britanije i Njemačke

Koordinator: Sveučilište iz Koelna,  Jean Monnet Chair – Prof. Dr. Wolfgang Wessels

Voditelj projekta: dr. sc. Hrvoje Butković

Istraživački rad na ovom projektu podijeljen je u dvije faze: izradu preliminarnih izvještaja o funkcioniranju nacionalnih parlamenata država članica EU-a (uključujući Hrvatsku), te izradu poglavlja za znanstvenu knjigu o ulozi nacionalnih parlamenata država članica EU-a nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora temeljem zajedničkog metodološkog predloška (izdavač Palgrave).

POVEZNICE

Objavljeno poglavlje u knjizi: „The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union

Web stranica projekta: OPAL

Share:
Skip to content