9781137289124

Autor poglavlja: Hrvoje Buković

Urednici: Claudia Hefftler, Christine Neuhold, Oliver Rozenberg i Julie Smith

Izdavač: Palgrave Macmillan UK

Godina: 2015.

ISBN 978-1-137-28912-4

Knjiga je rezultat rada u sklopu projekta „Observatroy of Parliaments after the Lisbon Treaty – OPAL“ koji su financirala istraživačka vijeća, Velike Britanije (ESRC), Francuske (ANR), Nizozemske (NWO) i Njemačke (DFG). U knjizi se razmatraju zakonski okviri i prakse kojima se reguliraju europski poslovi u 28 parlamenata država članica EU-a. Poglavlje „The Croatian Parliament in the European Union: Ready, Steady, Go!“ analizira transformaciju Hrvatskog Sabora nakon pristupanja Europskoj uniji. Razmatra se efikasnost prihvaćenih mehanizama za nadziranje rada Vlade u području europskih poslova, funkcioniranje parlamentarne administracije, razvoj međuparlamentarne suradnje, te učinak odredbi Lisabonskog ugovora kojima je pojačana uloga nacionalnih parlamenata unutar političkog sustava EU-a.

Više na stranici izdavača: https://www.palgrave.com/gp/book/9781137289124

Share:
Skip to content