Trajanje projekta: 4/2016. – 6/2017.

Voditeljica: dr. sc. Sanja Tišma

Naručitelj: WWF Adria

WWF Adria provodi četverogodišnji program „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ (PA4NP) u osam zemalja Zapadnog Balkana (Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu i Albaniji). Cilj programa je pridonijeti boljem angažmanu lokalnih zajednica u upravljanju zaštićenim područjima i jačanju lokalne zajednice u praćenju nacionalnih politika za zaštitu okoliša, što je značajan doprinos učinkovitoj transpoziciji zakonodavstva EU-a o zaštiti okoliša u regiji u bliskoj budućnosti. IRMO je sudjelovao u aktivnostima mapiranja dionika, provedeni su intervjui s ključnim donositeljima odluka vezano za identificiranje mogućnosti integriranja održivog upravljanja prirodnim vrijednostima u kreiranju razvojnih politika. Nastojanja su bila usmjerena na pružanje pomoći zaštićenim područjima u povećanju njihove aktivne uloge u lokalnom društvenom i gospodarskom razvoju kroz aktivnu, angažiranu i plodnu interakciju s lokalnim i nacionalnim donositeljima odluka.

Share:
Skip to content