logo

Trajanje projekta: 10/2013. – 10/2016.

Koordinator projekta : Sveučilište iz Koelna,  Jean Monnet Chair – Prof. Dr. Wolfgang Wessels

 Voditeljica IRMO tima: dr. sc. Višnja Samardžija

Projekt okuplja 56 akademskih institucija iz 31 europske zemlje s ciljem razvoja istraživanja i nastave o parlamentarnoj demokraciji u Europi. Projektom se nastoji potaknuti rasprava između istraživača, studenata i kreatora politika o izazovima s kojima se susreću europski parlamenti i građani.
Identificirano je pet područja važnih za istraživanje parlamentarne demokracije u Europi:

i) promjene unutar parlamentarnih institucija,
ii) uloga parlamentarnih aktera,
iii) odnos između parlamenata i građana, iv) parlamenti i europska javnost, te
v) parlamentarna demokracija i ustavni razvoj.

Spomenuta područja istražuju  se u širem kontekstu, vodeći računa o učincima ekonomske krize i razvoju višerazinske demokracije.

POVEZNICE

Druga godišnja konferencija: Second Annual PADEMIA Conference

Prva godišnja konferencija: Annual PADEMIA Conference

Web stranica projekta: PADEMIA

PRILOZI

Godišnji izvještaj 2014. Pademia (engleski)

Godišnji izvještaj 2015. Pademia(engleski)

Godišnji izvještaj 2016. Pademia(engleski)

Share:
Skip to content