Trajanje projekta: 8/2015. – 12/2015.

Naručitelj: Grad Dubrovnik

Voditelj projekta: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Izrada Plana upravljanja spomeničkim kompleksom Lazareti. Cilj projekta je osigurati održivi razvoj samog kompleksa, a posredno i djelovati kao jedan od pokretača razvoja grada Dubrovnika. Konkretno, svrha projekta je izrada plana upravljanja spomeničkim kompleksom koji zadovoljava kriterij održivosti u ekološkoj, kulturnoj, društvenoj, ekonomskoj, tehnološkoj i institucionalnoj domeni, što će posredno pružiti i temelje za općedruštveni lokalni razvoj. Očekivani rezultati su izrađen dokument plana upravljanja za spomenički kompleks Lazareti tj. plan upravljanja Lazaretima, a što podrazumijeva definiciju koncepta njegove najprikladnije uporabe, strateški marketinški plan, analizu troškova i koristi (CBA) te prijedlog mogućih modela upravljanja kompleksom.

Share:
Skip to content